Hoteowe

Systemy

Witaj na naszej stronie

Pomagamy hotelom

Raportowanie w systemie hotelowym

Architektura rezerwacji hotelu zapewnia raporty i role specyficzne hotelu, takie jak artysta grafik pokoi a stan obłożenia hotelu, indeks przyjazdów a wyjazdów, saldo-lista, lista śniadań, statystyki hotelowe, plan zbytu, interfejs aż do centrali telefonicznej, itp.

Wspólna z programami gastronomicznymi Moje gastro i system POS dla hotelowego SPA widnieje baza informacji, funkcje administracyjne i dobre. Oprogramowanie SPA i hoteli być może współpracować spośród zewnętrznymi środkami obsługi dostępu do lokali hotelowych w postaci zamków elektronicznych.

Duża elastyczność konfigurowania systemu umożliwia z sukcesem stosować go w pensjonatach, motelach a hotelach, przede wszystkim w obiektach o dużym zakresie posługi hotelowo-gastronomicznych. Złożone rezerwacje zapisywane są w bazie informacji, której budowa  dostarczana w kreacyj pliku sql.

Baza informacji działa na bazie o SQL i powinna być osiągalna dla programów synchronizującej. W momencie instalacji bazy danych na zewnętrznym hostingu www, powinno się się upewnić, że usługodawca umożliwia zdalne połączenia. Hotele otwierając się na klientów tworzą co chwila bardziej zajmujące oferty. Jakąś z dyspozycja są zabiegi wellness i spa. Biznes prowadząc zbyt wiele systemów hotelowych wychodząc na przeciw wymaganiom swoich Klientów stworzyła akcesoryjny moduł zapewniający pełną obserwację oraz dobre zarządzanie.

Planowana architektura będzie integrowała ofertę mnóstwa dostawców noclegowych (tzw. Hurtowników) spośród całego otoczenia, porównywać ją w obrębie 1-ego obiektu. Federacja ofert dostawców jest bardzo ważna z owego względu, iż ten już sam obiekt noclegowy może być w bazie obok kilku albo kilkunastu dostawców z absolutnie różnymi podażami cenowymi, i z drugiej strony everyman z organizmów posiada okazjonalne obiekty w ofercie. W prosty a przejrzysty badania reprezentowane widnieje zarządzanie osobników oraz przeprowadzonych przez nich rezerwacji